Benvinguts a la Tecnificació Individual de jugadors/es i porters/es 2020

 

Benvinguts a aquests espai dedicat a la Tecnificació Individual per a jugadors/es i porters/es del CPMonjos Juliol 2020. Durant aquestes tecnificacions dedicarem a millorar la tècnica personal, la convivencia en grup i treballar els fonaments del hoquei patins amb tècnics altament qualificats dins del mon esportiu i educatiu. L’equip tècnic estarà format per Gerard Rojo, Aleix Rovira i Ivan García.

Us esperem allà!!!

Objectius i Metodologia.


 

Objectius

Els objectius principals són:

  • Desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics del joc, tant col·lectius com a individuals.
  • Entendre al joc de forma col·lectiva.
  • Gaudir de la competició plantejant-la d’una manera educativa.
  • Col·laborar a l’educació integral del jugador potenciant valors com: la companyonia, el fair play i els bons hàbits d’higiene.

Metodologia

  • Utilitzem eines metodològiques de l’hoquei adaptades al nivell dels jugadors.
  • ​Treballem les diferents situacions del joc per arribar a entendre l’hoquei.
  • Desenvolupem els diferents elements tàctics i tècnics del joc.
  • Adaptem el joc al nen/a i d’aquesta manera facilitant-li la seva comprensió.
  • Millorem la intel·ligència tàctica del jugador/a a través de la constant presa de decisions.

Inscripcions


Dates

Dimarts i Dijous de Juliol (excepte Dijous 16)  Comencem el 30 de Juny

Prebenjamí + Benjamí        Horari de 17:30 a 18:45

Aleví + Infantil + Juveni       Horari de 18:45 a 20:00

3ª Catalana                           Horari de 20:00 a 21:00

Preu

Preu:  5 euros / dia
El pagament s’ha de fer conjuntament amb l’inscripció.

Lloc

Pavellò dels Monjos 

¡¡¡Places limitades!!!

Forma de pagament

El pagament s’ha de fer mitjançant transferència al Banc Sabadell

Número de compte:  ES50 0081 1613 1800 0101 0607

¡¡¡¡ MOLT IMPORTANT: POSAR EL NOM I COGNOMS DEL NEN/A al fer l’ingrés!!!!

Formulari d’inscripció


 

DATES DE TECNIFICACIONS/ FECHAS DE TECNIFICION

DADES DEL NEN / DATOS DEL NIÑO


DADES MÈDIQUES / DATOS MÉDICOS
Dades del pare, mare o tutor legal / Datos del padre , madre o tutor legal
Autorització / Autorización

AUTORITZO, com a pare, mare ó tutor a participar en la Tecnificació Individual per a jugador i porters del CPMonjos 2020 que es realitzarà a Santa Margarida i Els Monjos del 30 de Juny al 30 de Juliol del 2020. Així mateix, ja que el dret a la pròpia imatge està reconegut en la llei orgànica 3/2018, de 5 de decembre, sobre la Protecció de dades personals i garantía de Drets digitals. AUTORITZO a que la imatge del meu fill/a abans anomenat/ada pugui aparèixer en fotos corresponents a les activitats organitzades per les tecnificacions i publicades en les pàgines web o llocs relacionats amb la nostre tecnificació, en enregistraments destinats a difusió pública no comercial i en fotos per revistes o publicacions relacionades en aquest àmbit.

Per a que així consti don conformitat a aquest formulari adjuntant:
AUTORIZO, como padre, madre o tutor a participar en la Tecnificación Individual para jugadores y porteros del CPMonjos 2020 que se realizará en Santa Margarida i Els Monjos del 30 de Junio al 30 de Julio del 2020. Así mismo, ya que el derecho a la propia imagen está reconocido en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.AUTORIZO a que la imagen de mi hijo/a antes nombrado/a pueda aparecer en fotos de las actividades organizadas por las tecnificaciones y publicadas en las páginas web o lugares relacionados con nuestra tecnificación, en registros destinados a difusión pública no comercial y en fotos para revistas o publicaciones relacionadas en este ámbito.

Para que así conste doy conformidad a este formulario adjunto:


SI