Benvinguts a la Tecnificació Individual de jugadors/es i porters/es 2020

 

Benvinguts a aquests espai dedicat a la Tecnificació Individual per a jugadors/es i porters/es del CPMonjos Setmana Santa 2020. Durant aquestes tecnificacions dedicarem els matins a millorar la tècnica personal, la convivencia en grup i treballar els fonaments del hoquei patins amb tècnics altament qualificats dins del mon esportiu i educatiu. L’equip tècnic estarà format per Gerard Rojo i Roger Ros

Us esperem allà!!!

Objectius i Metodologia.


 

Objectius

Els objectius principals són:

  • Desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics del joc, tant col·lectius com a individuals.
  • Entendre al joc de forma col·lectiva.
  • Gaudir de la competició plantejant-la d’una manera educativa.
  • Col·laborar a l’educació integral del jugador potenciant valors com: la companyonia, el fair play i els bons hàbits alimentaris i d’higiene.

Metodologia

  • Utilitzem eines metodològiques de l’hoquei adaptades al nivell dels jugadors.
  • ​Treballem les diferents situacions del joc per arribar a entendre l’hoquei.
  • Desenvolupem els diferents elements tàctics i tècnics del joc.
  • Adaptem el joc al nen/a i d’aquesta manera facilitant-li la seva comprensió.
  • Millorem la intel·ligència tàctica del jugador/a a través de la constant presa de decisions.

Activitats


 

Els nens gaudiran de les següents activitats lúdiques i esportives:

Entrenaments tècnics, Esmorzar, Partits, Altres Jocs ….

Inscripcions


Dates

6, 7, i 28 d’Abril del 2020

Horari de 9:00 a 13:00

Data límit inscripció: 27 de Marc

Preu

Preu: 45 euros
El pagament s’ha de fer conjuntament amb l’inscripció.

Lloc

Pista espotiva dels Monjos o Pavellò dels Monjos (depenent del nº d’inscripcions) Avisariem uns dies abans

Edat

Obert a tothom

¡¡¡Places limitades!!!

Forma de pagament

El pagament s’ha de fer mitjançant transferència al Banc Sabadell

Número de compte:  ES50 0081 1613 1800 0101 0607

¡¡¡¡ MOLT IMPORTANT: POSAR EL NOM I COGNOMS DEL NEN/A al fer l’ingrés!!!!

Formulari d’inscripció


 

DADES DEL NEN / DATOS DEL NIÑO


DADES MÈDIQUES / DATOS MÉDICOS
Dades del pare, mare o tutor legal / Datos del padre , madre o tutor legal
Autorització / Autorización

AUTORITZO, com a pare, mare ó tutor a participar en la Tecnificació Individual per a jugador i porters del CPMonjos 2020 que es realitzarà a Santa Margarida i Els Monjos del 6 al 8 d’Abril del 2020. Així mateix, ja que el dret a la pròpia imatge està reconegut en la llei orgànica 3/2018, de 5 de decembre, sobre la Protecció de dades personals i garantía de Drets digitals. AUTORITZO a que la imatge del meu fill/a abans anomenat/ada pugui aparèixer en fotos corresponents a les activitats organitzades per el campus i publicades en les pàgines web o llocs relacionats amb la nostre tecnificació, en enregistraments destinats a difusió pública no comercial i en fotos per revistes o publicacions relacionades en aquest àmbit.

Per a que així consti don conformitat a aquest formulari adjuntant:
AUTORIZO, como padre, madre o tutor a participar en la Tecnificación Individual para jugadores y porteros del CPMonjos 2020 que se realizará en Santa Margarida i Els Monjos del 6 al 8 de Abril del 2020. Así mismo, ya que el derecho a la propia imagen está reconocido en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.AUTORIZO a que la imagen de mi hijo/a antes nombrado/a pueda aparecer en fotos de las actividades organizadas por el campus y publicadas en las páginas web o lugares relacionados con nuestra tecnificación, en registros destinados a difusión pública no comercial y en fotos para revistas o publicaciones relacionadas en este ámbito.

Para que así conste doy conformidad a este formulario adjunto:


SI