MANUAL DE RÈGIM INTERN


 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’HOQUEI BASE DEL CLUB PATÍ MONJOS

 

 1. Tipus d’entitat i objectius:

 

 • El Club Patí Monjos és una entitat esportiva sense ànim de lucre que es compromet a la promoció i pràctica del hoquei.
 • Els seu objectius son oferir l’hoquei, com esport base, educar i contribuir al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social i moral del jovent i infants, donant prioritat als aspectes formatius i lúdics, per aconseguir que es converteixin en bons esportistes i en persones compromeses i disciplinades amb la societat, i que en un futur puguin arribar al màxim nivell esportiu.
 • Per assolir aquests objectius el Club Patí Monjos disposa d’una escola d’Iniciació a l’hoquei, mitjançant la qual els esportistes s’iniciaran en aquesta modalitat esportiva i on aprendran totes les tècniques i habilitats de patinatge.
 • Aquesta afirmació no vol dir la renúncia, en cap cas, a intentar els millors resultats en cada competició. Sols assenyalar que creiem en que el més important és participar amb la millor estratègia possible, sempre posant els principis fonamentals del joc net en primer lloc.
 • El fet de pertànyer al club implica l’acceptació de les presents disposicions de règim intern.

 

 1. Estructura organitzativa:

 

El Club Patí Monjos s’organitzarà mitjançant els següents òrgans de govern:

 

 1. L’Assemblea de socis, que es reunirà en convocatòria ordinària una vegada a l’nya.
 2. La Junta Directiva.
 3. L’Àrea Esportiva.

 

La junta Directiva estarà composta per un president, un secretari, un tresorer i els vocals que es cregui convenient. Internament els membre s’organitzaran en grups de treball o assumiran determinades tasques que ajudin al bon funcionament del club.

 

En l’Àrea Esportiva, hi haurà una comissió disciplinària (si així ho creu la Junta Directiva) i un o més coordinadors en funció dels equips existents. La decisió sobre el número de coordinadors serà presa per la junta a l’inici de cada temporada.

 

Els equips estaran formats per:

 

 • L’entrenador, que estarà sota la responsabilitat directa de el coordinador.
 • Dos delegats, escollits d’entre els pares dels jugadors
 • Els jugadors